Contact details of the Regional Sales Manager’s

Sno. State RSM Contact No.
1 Uttaranchal, Noida Sushant Kumar 9910207292
2 West Bengal Anupam Chattaraj 9831825223
3 Karnataka Bishwajit Kumar 9740458200
4 Mumbai Chandrashekar Shaw 8454040817
5 North East (Tripura, Nagaland, Assam) Debabrata Dey 9706052100
6 Tamil Nadu, Pondycherry Immanuel Jebraj 9940137185
7 Gujarat Jignesh Shah 9601266393
8 Jharkhand Manish Raj 9934353637
9 Andhra Pradesh S P Raghu 9949991471
10 Rajasthan Ravinder Singh 9829874899
11 Goa Rohit Deshkar 9922112438
12 Delhi Vikas Singh 9971777494